ONLINE ÁRUHÁZ SZABÁLYZATA
mazzonibutor.hu§ 1
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A www.mazzonibutor.hu üzlet az e szabályzatban meghatározott elvek szerint működik.
2
. A szabályzat meghatározza a termékértékesítési szerződések megkötésének és megszüntetésének feltételeit és a panaszeljárást, valamint a www.mazzonibutor.hu áruház által elektronikus úton nyújtott szolgáltatások típusait és körét - e szolgáltatások nyújtásának szabályait, az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződések megkötésének és megszüntetésének feltételeit.
3. Minden Ügyfél, amint elkezdi használni a www.mazzonibutor.hu elektronikus szolgáltatásait, köteles betartani a jelen Szabályzat rendelkezéseit.
4. Az ebben a szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:
4,1. Az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló, 2002. július 18-i törvény (Ptk.. 144. bekezdés 1204. pontja, a módosításokkal együtt),
4.2. A 2014. május 30-i törvény a fogyasztói jogokról. Ptk. 2014 bekezdés 827 pontja),
4.3. A fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezéséről szóló, 2016. szeptember 23-i törvény. Ptk. 2016 bekezdés 1823 pontja),
4.4. A Ptk. 1964. április 23-i törvény Ptk. 16 bekezdés 93 pontja a módosításokkal együtt), illetve a lengyel jog egyéb vonatkozó rendelkezései.
 

§ 2
A SZABÁLYZATBAN SZEREPLŐ FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
 

1. REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP - a www.mazzonibutor.hu weboldalon elérhető űrlap, amely lehetővé teszi egy felhasználói fiók létrehozását.
2. MEGRENDELÉSI ŰRLAP - a
www.mazzonibutor.hu weboldalon elérhető űrlap, amely lehetővé teszi a megrendelés leadását.
3. VEVŐ - Vevő, aki olyan Fogyasztó, aki az Eladóval adásvételi szerződést kíván kötni vagy kötött.
4. FOGYASZTÓ - olyan természetes személy, aki a vállalkozóval olyan jogügyletet köt, amely nem kapcsolódik közvetlenül a gazdasági vagy szakmai tevékenységéhez.
5. FELHASZNÁLÓI FIÓK - egyéni névvel (login) és jelszóval megjelölt erőforrások összessége, amelyben az Ügyfél adatait gyűjtik, beleértve a leadott Megrendelésekre vonatkozó információkat.
6. HÍRLEVEL - Elektronikus szolgáltatás, amely lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy feliratkozzon és a Vásárló által megadott e-mail címre ingyenes információkat kapjon a Szolgáltatótól a Boltban elérhető Termékekről.
7. TERMÉK - az Üzletben elérhető ingóság vagy szolgáltatás, amely a Vevő és az Eladó közötti adásvételi szerződés tárgyát képezi.
8. SZABÁLYZAT - ezen Bolt Szabályzata.
9. BOLT - A Szolgáltató webáruháza mely a www.mazzonibutor.hu webcím alatt működik.
10. ELADÓ, SZOLGÁLTATÓ – MAZZONI EXPORT KFT, a Poznańi Kerületi Bíróság - Nowe Miasto és Wilda Poznańban, az Országos Bírósági Nyilvántartás IX. kereskedelmi osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartásba CÉGJEGYZÉK számon bejegyezve:
0000660895, ADÓSZÁM: 6211820424, REGON: 366432871, jegyzett tőke: 5.000.00 zł, székhely címe: ul. Stryczyńskiego 2a, 63-750 Sulmierzyce (Lengyelország), értesítési cím:Mazzoni Erzsébet királyné útja 57-61 (32-es iroda)
1142 Budapest
Magyarország (e-mail)
info@mazzonibutor.hu telefonsuám:0614454019
11. VÉLEMÉNYEZÉSI RENDSZER - A Szolgáltató által az Ügyfelek rendelkezésére bocsátott elektronikus szolgáltatás, amely lehetővé teszi számukra, hogy véleményeket tegyenek közzé a Termékekről.
12. ELADÁSI SZERZŐDÉS - a Vevő és az Eladó között az Üzleten keresztül megkötött Termék adásvételi szerződés.
13. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS - a Szolgáltató által a Vásárlónak az Üzleten keresztül elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.
14. FELHASZNÁLÓ - az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, akinek valamely jogi aktus jogképességet biztosít, és aki elektronikus szolgáltatást vesz igénybe.
15. MEGRENDELÉS - a Vevő akaratnyilatkozata, amely ajánlatot tesz az Eladóval kötendő termékértékesítési szerződés megkötésére.
 

§ 3
INFORMÁCIÓK A TERMÉKEKRŐL ÉS AZOK MEGRENDELÉSÉRŐL
 

1. A www.mazzonibutor.hu üzlet Magyarországon kizárólag a végfelhasználó fogyasztók számára értékesíti a termékeket az interneten keresztül.
2. Az üzletben kínált termékek újak, fizikai és jogi hibáktól mentesek, és jogszerűen kerültek a magyar piacra.
3. Az üzlet weboldalán található információk nem minősülnek a törvény értelmében vett ajánlatnak. A Megrendelés leadásával a Vevő ajánlatot tesz egy adott Termék megvásárlására a leírásban meghatározott feltételek mellett.
4. A Terméknek az üzlet weboldalán feltüntetett ára forintban (HUF) van megadva, és tartalmazza az összes díjat, beleértve az ÁFA-t is.
Az ár nem tartalmazza a szállítási költségeket.
5. Az Üzlet weboldalán feltüntetett termékár a Vevő általi megrendelés pillanatában kötelező érvényű. Ez az ár változatlan marad, függetlenül attól, hogy a Vevő megrendelésének leadása után az egyes termékek árában bekövetkező változásokra kerül sor.
6. Megrendelések leadhatók:
6.1. A weboldalon keresztül a www.mazzonibutor.hu megrendelőlap segítségével - a nap 24 órájában, egész évben,
6.2. elektronikus levélben a
info@mazzonibutor.hu címen.
6.3. telefonon a megadott telefonszámon:
0614454019
7. A Megrendelés leadásához a Vevő nem köteles Felhasználói fiókot regisztrálni a Webáruházban.
8. Az Üzletben történő megrendelés feltétele, hogy a Vevő a Rendelés leadásakor elolvassa a Szabályzatot és elfogadja annak rendelkezéseit.
9. Az üzlet hétfőtől péntekig, az üzlet nyitvatartási idejében, azaz munkanapokon 09:00 és 15:00 óra között dolgozza fel a leadott megrendeléseket. A munkanapokon 10:00 óra után, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon leadott megrendeléseket a következő munkanapon dolgozzuk fel.
10. A promóciós (akciós) termékek korlátozott darabszámban vannak, és a rájuk vonatkozó megrendeléseket a beérkezés sorrendjében teljesítjük, amíg az adott termék készletei el nem fogynak.
 

§ 4
AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
 

1. Az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges, hogy a Vevő a 3. § 6. és 8. pontja szerint megrendelést adjon le az Eladó által rendelkezésre bocsátott eszközökkel.
2. A megrendelés leadását követően az Eladó haladéktalanul visszaigazolja annak kézhezvételét.
3. A Megrendelés teljesítésre történő elfogadásának visszaigazolása az Ügyfelet a Megrendeléséhez köti. A megrendelés kézhezvételének és teljesítésre történő elfogadásának visszaigazolása e-mail küldésével történik.
4. A Megrendelés teljesítésre történő elfogadásának visszaigazolása magában foglalja:
4.1. a megrendelés minden lényeges elemének megerősítése,
4.2. az elállási formanyomtatvány,
4.3. a jelen Általános Szerződési Feltételek, beleértve az elállási jogra vonatkozó utasításokat.
5. Amint a Vevő megkapja a 4. pontban említett e-mail üzenetet, a Vevő és az Eladó között adásvételi szerződés jön létre.
6. Minden adásvételi szerződést a vásárlást igazoló bizonylat (nyugta vagy a Vevő kérésére ÁFA-számla) igazol, amelyet a csomag tartalmaz.
 

§ 5
FIZETÉSI MÓDOK
 


1. Az Eladó a következő fizetési módokat biztosítja:
1.1. hagyományos banki átutalással történő fizetés az Eladó bankszámlájára,
1.2. fizetés átvételkor, úgynevezett utánvétellel,
1.3. elektronikus fizetési szolgáltatásokon keresztül történő fizetés
2. Hagyományos banki átutalással történő fizetés esetén a befizetést az alábbi bankszámlaszámra kell teljesíteni: 11705015-21455450 otpbank MAZZONI EXPORT Kft, ul. Stryczyńskiego 2A, 63-750 Sulmierzyce, Adószám: 6211820424. Az átutalás megjegyzésébe kérjük, írja be, a "Megrendelés szám........".
3. Utánvétes fizetés esetén a csomagot a címadatok helyességének ellenőrzése után küldjük el.
4. Elektronikus fizetési szolgáltatások útján történő fizetés esetén az Ügyfélnek a Megrendelés feldolgozása előtt kell fizetnie. Az elektronikus fizetési szolgáltatások lehetővé teszik a fizetést hitelkártyával vagy gyors átutalással a kiválasztott magyarországi bankoktól.
5. A Vevő köteles az adásvételi szerződés árát annak megkötésétől számított 7 munkanapon belül megfizetni, kivéve, ha az adásvételi szerződés másként rendelkezik.
6. Ha Ön az 1.1. és 1.3. pontban leírt fizetési módot választja, a Termék csak akkor kerül kiszállításra, ha a termék kifizetésre került.
 

§ 6
A TERMÉK SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGE, IDEJE ÉS MÓDJA
 


1. A Termék szállítási költségei a Megrendelés leadása során kerülnek meghatározásra, és a fizetési mód és a megvásárolt Termék szállítási módjának megválasztásától függnek.
2. A termék szállítási ideje a termék elkészítéséhez szükséges időből és a termék fuvarozó általi kiszállításához szükséges időből áll:
2.1. A termék elkészítésének időtartama 3 és 30 munkanap között lehet.
2,2. A terméket a fuvarozó által megadott határidőn belül, azaz 1-2 munkanapon belül szállítja ki (a szállítás csak munkanapokon történik, szombat, vasárnap és ünnepnapok kivételével).
3. Az üzletben megvásárolt termékeket futárszolgálattal küldjük ki.

§ 7
TERMÉKRE VONATKOZÓ PANASZ
 


1. Garanciális panaszok.

1,1. Az Üzletben kínált összes termékre gyártói garancia vonatkozik.
1,2. A Termékekre vonatkozó jótállási idő 24 hónap, és a Terméknek a Vevő részére történő átadásának időpontjától számítandó.
1.3. A garanciális védelemre jogosító dokumentum a vásárlást igazoló bizonylat: nyugta vagy áfás számla.
1,4. A garancia nem zárja ki a Fogyasztónak a Termék fizikai és jogi hibáira vonatkozó, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossági jogait.

2. Garanciális igények.

2,1. Az Eladónak a Fogyasztónak minősülő Vevővel szemben a fizikai és jogi hibákra vonatkozó szavatossági felelősségének alapjára és terjedelmére a Ptk. 1964. április 23-i törvény. (16, bek. 93 pontja módosításokkal együtt) törvény vonatkozik.

2,2. Az Eladó a garancia alapján felel, ha a terméknek a Vevő részére történő átadásától számított két év eltelte előtt fizikai hibát észlel.
2,3. Ha a termék hibás, a Vevő kérheti:
(a) a termék javítása,
b) a Termék árának a csökkentését,
c) a termék cseréjét
d) elállhat az adásvételi szerződéstől (ha a termék hibája jelentős).
2,4. Az Eladó megtagadhatja a javítás vagy csere iránti kérelem teljesítését, ha az adásvételi szerződésnek való megfelelés a Vevő által választott módon történő helyreállítása lehetetlen, vagy az adásvételi szerződésnek való megfelelés helyreállításának más lehetséges módjához képest túlzott költségekkel járna. A javítás vagy csere költségei az Eladót terhelik.
2,5. Az Eladó megtagadhatja az árcsökkentésre vagy az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó kérés teljesítését, és helyette javítást vagy cserét ajánlhat fel, feltéve, hogy azt azonnal elvégzik, és nem okoz túlzott kellemetlenséget a Vevőnek.
2,6. A vevő megváltoztathatja az eladó javaslatát, azaz a javítást a cserére vagy a cserét a javításra, kivéve, ha ez a választás nem megvalósítható vagy túlzott költségekkel jár.
2,7. A Termékkel kapcsolatos hibák bejelentése és az ezzel kapcsolatos kérés e-mailben tehető meg az alábbi címen:
info@mazzonibutor.hu
2.8. A fenti írásbeli vagy elektronikus üzenetben a lehető legtöbb információt és körülményt kell megadni a panasz tárgyával kapcsolatban, különösen a hiba típusát és időpontját, valamint a kapcsolattartási adatokat. A megadott információk nagymértékben megkönnyítik és felgyorsítják a panasz Eladó általi feldolgozását.
2,9. A termék fizikai hibáinak értékeléséhez a terméket a megadott címre kell szállítani: 
Pondex Kft. /Mazzoni 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61
2.10. Az Eladó köteles a Vevő kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kéréstől számított 14 napon belül válaszolni.
2,11. Fogyasztó Ügyfél által benyújtott panasz esetén - a panasznak a benyújtásától számított 14 napon belüli vizsgálatának elmulasztása a panasz elfogadásával egyenértékű. A Fogyasztónak minősülő Vevő jogos reklamációjával kapcsolatban az Eladó fedezi a termék átvételének, kiszállításának és hibátlan termékkel történő kicserélésének költségeit.
2,12. A panaszra adott választ papíron vagy más tartós adathordozón kell átadni a fogyasztónak.
 

§ 8
A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSI JOG
 

1. Ezen bekezdés 10. pontjára is figyelemmel, a távollevők között kötött szerződéstől a fogyasztónak minősülő Ügyfél indoklás nélkül, 14 napon belül nyilatkozva elállhat. A határidő betartásához elegendő az üzlet által rendelkezésre bocsátott elállási nyilatkozat elküldése.

2. A szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés nem minősül megkötöttnek, és a Fogyasztó köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladónak vagy átadni az Eladó által az átvételre felhatalmazott személynek, kivéve, ha az Eladó felajánlotta, hogy a Terméket maga veszi át. Elegendő a Terméket a határidő lejárta előtt visszaküldeni.
3. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a terméket a megadott címre kell visszaküldeni:
Mazzoni Erzsébet királyné útja 57-61 (32-es iroda) 1142 Budapest Magyarország
4. A fogyasztó felel a terméknek a termék természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó használatából eredő értékcsökkenéséért.
5. A jelen bekezdés 6. és 8. pontjára is figyelemmel az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztónak a szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által az adásvételi szerződéssel kapcsolatban teljesített valamennyi olyan kifizetést, amelytől a fogyasztó eláll, a fogyasztó által használt fizetési móddal megegyezően, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten hozzájárult a visszatérítés más, számára költségekkel nem járó módjához.
6. Ha a Fogyasztó a Terméknek az Üzlet által kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az Eladó nem köteles megtéríteni a Fogyasztónak a felmerült többletköltségeket.
7. Ha az Eladó nem ajánlotta fel, hogy a terméket maga veszi át a Fogyasztótól, visszatarthatja a Fogyasztótól kapott fizetés visszatérítését mindaddig, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy amíg a Fogyasztó nem szolgáltat bizonyítékot a termék visszaküldéséről, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.
8. A jelen bekezdés 1. pontja szerint az adásvételi szerződéstől elálló fogyasztó csak a terméknek az Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit viseli.
9. A tizennégy napos határidő, amelyen belül a fogyasztó elállhat a szerződéstől, attól a naptól kezdődik, amikor a fogyasztó a terméket átvette, szolgáltatás esetén pedig a szerződés megkötésétől.
10Adásvételi szerződés esetén a fogyasztónak nincs joga elállni a távollevők között kötött szerződéstől:
10.1 amikor a szállítás tárgya a Fogyasztó specifikációja szerint gyártott vagy a Fogyasztó egyéni igényeinek kielégítését szolgáló, nem újragyártott termék,
10.2 amelyekben a teljesítés tárgya a lezárt csomagolásban szállított dolog, amely a csomag felbontása után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza, ha a csomagot a kiszállítás után felbontották,
10.3 amelyekben a teljesítés tárgya olyan dolgok, amelyek a szállítást követően természetüknél fogva elválaszthatatlanul összekapcsolódnak más dolgokkal,
10.4 amennyiben az értékesítés tárgya szolgáltatás, ha az Eladó a szolgáltatást teljes egészében a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával teljesítette, aki a szolgáltatás nyújtása előtt tájékoztatást kapott arról, hogy az Eladó teljesítését követően elveszíti a szerződéstől való elállás jogát.
11. Mind az Eladónak, mind a Vevőnek (Fogyasztónak) joga van elállni az adásvételi szerződéstől, ha a másik szerződő fél nem teljesíti kötelezettségeit a szigorúan meghatározott határidőn belül.
 

§ 9
AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSA ÉS HATÁSKÖRE
 


1. A Szolgáltató az Üzleten keresztül lehetővé teszi az Elektronikus Szolgáltatások használatát, mint például:
1.1. Termék eladási szerződések megkötése,
1.2. Felhasználói fiók fenntartása az Üzletben,
1.3 Hírlevél használata,
1.4 A vélelményezési rendszer használata.
2. Az Elektronikus Szolgáltatások nyújtása a Vásárlók számára az Üzletben a Szabályzatban meghatározott feltételek szerint történik.
3. A Szolgáltatónak joga van reklámtartalmat elhelyezni az üzlet weboldalán. Ezek a tartalmak a Webáruház és a benne bemutatott anyagok szerves részét képezik.
 

§ 10
AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK NYÚJTÁSÁNAK ÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI
 

1. A Szabályzat 9.1. §-ában meghatározott elektronikus szolgáltatások Szolgáltató általi nyújtása díjmentes.
2. Az az időszak, amelyre a szerződést kötötték:
2.1. Az Elektronikus Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés, amely egy felhasználói fiók fenntartásából áll az Áruházban, határozatlan időre jön létre.
2.2. Az Elektronikus Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés, amely az Üzletben történő megrendelés leadásából áll, határozott időre jön létre, és megszűnik a megrendelés leadásának vagy az Ügyfél általi megszűnésének pillanatában.
2.3. A Hírlevél használatából álló Elektronikus Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás határozatlan időre jön létre.
2.4 A véleményezés közzétételéből álló elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás határozott időre szól, és a vélemény közzétételével vagy az Ügyfél általi közzététel megszüntetésével megszűnik.
3. A felhasználói fiók létrehozásához az Ügyfél köteles ingyenesen regisztrálni, a regisztráció azonban nem szükséges a Megrendelések leadásához az Üzletben.
4. A regisztrációhoz az Ügyfélnek ki kell töltenie a rendelkezésre bocsátott Regisztrációs űrlapot, és azt a megfelelő funkció kiválasztásával el kell küldenie a Szolgáltatónak. A regisztráció során az Ügyfél beállít egy jelszót.
5. A regisztrációs űrlap kitöltésekor az Ügyfél köteles betartani a következő szabályokat:
(a) Az Ügyfélnek a Regisztrációs űrlap minden mezőjét ki kell töltenie, kivéve, ha valamelyik mező opcionális;
b) A regisztrációs űrlapon megadott információknak az Ügyfélre kell vonatkozniuk, és összhangban kell lenniük a tényleges adatokkal;
c) Az Ügyfélnek el kell olvasnia és a Regisztrációs űrlap megfelelő mezőjének megjelölésével meg kell erősítenie, hogy elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot;
d) Az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak az Adatvédelmi szabályzatban részletesen meghatározott elvek alapján, mértékben és célokra történő kezeléséhez. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás önkéntes, de szükséges a regisztrációhoz és a felhasználói fiók létrehozásához;
6. A kitöltött Regisztrációs űrlap elküldése után az Ügyfél azonnal megkapja e-mailben a regisztráció visszaigazolását. Ebben az időpontban az Ügyfél hozzáférhet a felhasználói fiókjához és módosíthatja a regisztráció során megadott adatait (a bejelentkezés kivételével), valamint igénybe veheti a Szolgáltató által az Üzleten keresztül kínált egyéb szolgáltatásokat.
7. A Szolgáltató által használt távinformációs rendszerrel való együttműködéshez szükséges műszaki követelmények:
7.1. egy számítógép, amely rendelkezik internet-hozzáféréssel,
7.2. hozzáférés az elektronikus levelezéshez
7.3. internetböngésző,
7.4. A sütik és a Javascript engedélyezése a böngészőben.
8. Az Ügyfél köteles az Áruházat a törvényeknek és a helyes gyakorlatnak megfelelő módon használni, tiszteletben tartva a harmadik felek személyiségi jogait és szellemi tulajdonjogait.
9. Az ügyfél köteles a tényszerűen helyes adatokat megadni.
10. Az Ügyfélnek tilos jogellenes tartalmat szolgáltatni.
11. Az Ügyfél, aki az Üzletet használja, nem jogosult semmilyen beavatkozásra az Üzlet szerkezetébe, formájába, grafikájába, működési mechanizmusába.
12. Az Üzletet vagy az Üzlet oldalait az Ügyfelek vagy harmadik felek nem használhatják SPAM küldésére.
13. A Vevő kizárólag saját személyes használatra jogosult az Üzletet használni. Nem megengedett a Webáruház erőforrásainak és funkcióinak használata a Vevő által kereskedelmi célokra, vagy olyan célokra, amelyek sértik az Eladó érdekeit.
 

§ 11
AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS PANASZOK
 

1. A Vásárló az Elektronikus Szolgáltatásoknak az Áruházon keresztül történő nyújtásával kapcsolatos panaszait e-mailben teheti meg az info@mazzonibutor.hu címen.
2. A fent említett e-mail üzenetben kérjük, hogy a lehető legtöbb információt és körülményt adja meg a panasz tárgyával kapcsolatban, különösen a szabálytalanság típusát és időpontját, valamint az Ön elérhetőségét. A megadott információk nagymértékben megkönnyítik és felgyorsítják a panasz a Szolgáltató általi feldolgozását.
3. A Szolgáltató a panaszt haladéktalanul, de legkésőbb az értesítéstől számított 14 napon belül megvizsgálja.
4. A Szolgáltatónak a panaszra adott válaszát az Ügyfél panaszban megadott e-mail címére vagy az Ügyfél által megadott egyéb módon kell megküldeni.
 

§ 12
AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI
 

1. Elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás felmondása:
1,1. A folyamatos és határozatlan idejű Elektronikus Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás (pl. Felhasználói fiók fenntartása) felmondható.
1,2. Az Ügyfél a szerződést azonnali hatállyal és indoklás nélkül felmondhatja az
info@mazzonibutor.hu e-mail címre küldött megfelelő nyilatkozat útján.
1.3. A Szolgáltató a folyamatos és korlátlan elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést felmondhatja abban az esetben, ha az Ügyfél megsérti az Általános Szerződési Feltételeket, különösen, ha jogellenes tartalmat szolgáltat, a jogsértés megszüntetésére vonatkozó előzetes, eredménytelen felszólítást követően, megfelelő határidő tűzésével. Ebben az esetben a szerződés a felmondási szándéknyilatkozat megtételétől számított 7 nap elteltével jár le (felmondási idő).
1,4. A felmondás a jogviszony megszűnését eredményezi a jövőre nézve.
2. A Szolgáltató és az Ügyfél az Elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést közös megegyezéssel bármikor felmondhatja.
 

§ 13
SZELLEMI TULAJDON
 

1. A www.mazzonibutor.hu weboldalon közzétett valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, és (a 13. § 3. pontja és a Felhasználók által elhelyezett, licenc alapján vagy engedélyezett felhasználás alapján használt elemek kivételével) a MAZZONI EXPORT Kft. tulajdona, amely a Poznańi Kerületi Bíróság Poznań - Nowe Miasto és Wilda Poznańban, az Országos Bírósági Nyilvántartás IX. Kereskedelmi Osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartásba cégjegyzékszámon bejegyezve: 0000660895, ADÓSZÁM: 6211820424, REGON: 366432871, jegyzett tőke: 5.000.00 zł, székhely címe: ul. Stryczyńskiego 2a, 63-750 Sulmierzyce, értesítési cím: ul. Stryczyńskiego 2A, 63-750 Sulmierzyce, elektronikus postacím

info@mazzonibutor.hu, telefonszám: 0614454019
Az Ügyfél teljes mértékben felel minden olyan kárért, amelyet a Szolgáltató hozzájárulása nélkül a www.mazzonibutor.hu weboldal bármely tartalmának felhasználása következtében a Szolgáltatónak okozott.
2. A www.mazzonibutor.hu oldal tartalmát alkotó bármely elem bárki általi, a Szolgáltató kifejezett írásbeli engedélye nélküli felhasználása a Szolgáltatót megillető szerzői jogok megsértésének minősül, és polgári és büntetőjogi felelősségre vonást von maga után. ****
3. A www.mazzonibutor.hu weboldalon használt valamennyi kereskedelmi név, terméknév, cégnév és logó a tulajdonosok tulajdonát képezi, és kizárólag azonosítási célokat szolgál. Ezek bejegyzett védjegyek lehetnek. A www.mazzonibutor.hu üzlet weboldalán bemutatott anyagok, leírások és fényképek tájékoztató jellegűek. *****
 

§ 14
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 

1. Az Üzleten keresztül kötött szerződések a magyar joggal összhangban jönnek létre. *****
2. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része ellentétes az alkalmazandó joggal, a kifogásolt rendelkezés helyett a magyar jog vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. *****
3. Az Áruház Üzletszabályzatában a Szolgáltató által végrehajtott módosítások az Ügyfélre nézve kötelezőek, feltéve, hogy a változásokról megfelelően tájékoztatták, és az Ügyfélnek a változásokról való értesítésétől számított 14 napon belül nem mondta fel az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződést. Az Üzlet által az Általános Szerződési Feltételek módosításának időpontja előtt teljesítésre elfogadott valamennyi megrendelés az Ügyfél által leadott megrendelés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek alapján kerül teljesítésre.
4. Az Üzlet és a Fogyasztó között az adásvételi szerződésekből eredő vitás kérdéseket első körben tárgyalásos úton, a vita békés rendezésének szándékával, a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséről szóló törvény figyelembevételével oldják meg. Ha azonban ez nem lehetséges, vagy bármelyik fél számára nem lenne kielégítő, a jogvitákat az illetékes közös bíróság rendezi ezen bekezdés 5. pontja szerint.
5. A jogviták bírósági rendezése:
5,1. A Szolgáltató és a szintén fogyasztónak minősülő Ügyfél (Fogyasztó) között felmerülő bármely jogvitát a Ptk. 1964. november 17-i 43, bek. 296 pontja a módosításokkal együtt) a bíróságon kell rendezni.
5,2.
A Szolgáltató és a nem Fogyasztónak minősülő Ügyfél között felmerülő bármely jogvitát a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bírósághoz kell benyújtani.
6.
A Fogyasztónak minősülő Ügyfélnek joga van a vitarendezés peren kívüli eszközeinek igénybevételére is, különösen azáltal, hogy a panaszeljárás lezárását követően közvetítésre irányuló kérelmet vagy az ügy választottbíróság általi elbírálására irányuló kérelmet nyújt be (a kérelem letölthető a http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223 honlapról). A Megyei Kereskedelmi Felügyelőségek mellett működő Állandó Fogyasztóvédelmi Választottbíróságok listája a honlapon érhető el: ***** http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. A fogyasztó igénybe veheti a megyei (települési) fogyasztóvédelmi ombudsman vagy olyan társadalmi szervezet ingyenes segítségét is, amelynek jogszabályban meghatározott feladatai közé tartozik a fogyasztóvédelem. A panaszok peren kívüli rendezése ingyenes.
7. A vita békés úton történő rendezése érdekében a fogyasztó panaszt nyújthat be az ODR (online vitarendezés) platformon keresztül, amely elérhető a következő címen http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ONLINE ÁRUHÁZ ADATVÉDELMI IRÁNYELVEI
MAZZONIBUTOR.HU

§ 1
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A www.mazzonibutor.hu webáruházon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelője a MAZZONI EXPORT Kft, amely a Poznańi Kerületi Bíróság - Nowe Miasto és Wilda Poznańban, az Országos Bírósági Nyilvántartás IX. gazdasági osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartásban cégjegyzékszám alatt szerepel: 0000660895, Adószám: 6211820424, REGON: 366432871, jegyzett tőke: 5.000.00 zł, székhely címe: Stryczyńskiego 2a, 63-750 Sulmierzyce, értesítési cím: ul. Stryczyńskiego 2a, 63-750 Sulmierzyce, elektronikus postcím (e-mail):info@mazzonibutor.hu , telefonszám: 0614454019 a továbbiakban "Rendszergazda" és egyúttal "Szolgáltató".
2. Az Adatkezelő által a weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) szerint történik.
3. A jelen Adatvédelmi szabályzatban nagybetűvel írt szavakat és kifejezéseket az Online áruház szabályai szerint kell érteni.....

§ 2
A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJA ÉS HATÁSKÖRE

1. A FELDOLGOZÁS CÉLJA ÉS JOGALAPJA. A Rendszergazda a www.mazzonibutor.hu üzlet vásárlóinak személyes adatait kezeli abban az esetben:
a) a felhasználói fiók regisztrálása a Webáruházban, egyéni felhasználói fiók létrehozása és kezelése érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján (elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés teljesítése a Webáruház szabályai szerint),
b) a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti adásvételi szerződés teljesítése érdekében megrendelés leadása az Áruházban (adásvételi szerződés teljesítése),
c) a hírlevélre való feliratkozás kereskedelmi információk elektronikus úton történő küldése érdekében. A személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján külön hozzájárulás alapján történik.
2. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA. Az alábbi esetekben:
a) egy felhasználói fiók, az Ügyfél köteles megadni:
> Vezeték és keresztnév,
> Bejelentkezési adatok,
> Cím,
> E-mail cím.
(b) a megrendelésnél az Ügyfél megadja:
> Vezeték és keresztnév,
> Cím,
> E-mail cím,
> Telefonszám,
c) a hírlevélnél az Ügyfél megadja
> Vezeték és keresztnév,
> E-mail cím.
3. A SZEMÉLYES ADATOK ARCHIVÁLÁSÁNAK KÖRE. Az ügyfelek személyes adatait a Rendszergazda tárolja:
a) amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítésén alapul, a szerződés teljesítéséhez szükséges ideig, majd azt követően az igényérvényesítés elévülési idejének megfelelő ideig. Ha külön rendelkezés másként nem rendelkezik, az elévülési idő hat év, az időszakos teljesítéssel kapcsolatos követelések és az üzleti tevékenység folytatásával kapcsolatos követelések esetében pedig három év.
b) amennyiben az adatkezelés alapja a hozzájárulás, mindaddig, amíg a hozzájárulást vissza nem vonják, a hozzájárulás visszavonását követően pedig a hozzájárulás visszavonását követően az Adatkezelő által támasztható és vele szemben támadható igények elévülési idejének megfelelő ideig. Ha külön rendelkezés másként nem rendelkezik, az elévülési idő hat év, az időszakos teljesítéssel kapcsolatos követelések és az üzleti tevékenység folytatásával kapcsolatos követelések esetében pedig három év.
4. A Webáruház használata során további információk gyűjthetők, különösen: az Ügyfél számítógépéhez rendelt IP-cím vagy az internetszolgáltató külső IP-címe, domainnév, böngésző típusa, elérési idő, operációs rendszer típusa.
5. Navigációs adatokat is gyűjthetünk Önről, beleértve az Ön által az Áruházban választott linkekre és hivatkozásokra, illetve az Ön által végrehajtott egyéb műveletekre vonatkozó információkat. Ezen tevékenységek jogalapja a Rendszergazda jogos érdeke (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja) az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások használatának megkönnyítése és e szolgáltatások funkcionalitásának javítása.
6. A személyes adatok megadása az Ügyfél részéről önkéntes.
7. A személyes adatok automatizált módon, profilalkotás formájában is feldolgozásra kerülnek, feltéve, hogy az Ügyfél az adatvédelmi törvény 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján ehhez hozzájárulását adta. A profilalkotás következménye az lesz, hogy az egyénhez egy profilt rendelnek hozzá az őt érintő döntések meghozatala, illetve preferenciáinak, viselkedésének és attitűdjeinek elemzése vagy előrejelzése céljából.
8. Az adatkezelő különös gondot fordít az érintettek érdekeinek védelmére, és különösen biztosítja, hogy az általa gyűjtött adatok:
(a) jogszerűen feldolgozott,
(b) meghatározott, jogszerű célokból gyűjtötték, és nem kezelik tovább e célokkal összeegyeztethetetlen módon,
(c) a feldolgozás céljai szempontjából lényegében pontosak és megfelelőek, és olyan formában tárolják, amely az érintettek azonosítását legfeljebb az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

§ 3
SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA

1. A vásárlók személyes adatai az Adatkezelő által az Üzlet üzemeltetése során igénybe vett szolgáltatóknak kerülnek átadásra. Azok a szolgáltatók, akiknek személyes adatokat továbbítanak, a szerződéses megállapodásoktól és körülményektől függően vagy az adatkezelő utasításainak vannak alávetve az ilyen adatok feldolgozásának céljait és módját illetően (adatfeldolgozók), vagy maguk határozzák meg az adatkezelés céljait és módját (adatkezelők).
2. Az ügyfelek személyes adatait kizárólag az Európai Gazdasági Térségben (EGT) tároljuk.

§ 4
A SAJÁT ADATAINAK ELLENŐRZÉSÉHEZ, A HOZZÁFÉRÉSHEZ ÉS A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOGA

1. Az érintettnek joga van a személyes adatai tartalmához való hozzáféréshez, valamint a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, a tiltakozáshoz és a hozzájárulás visszavonásához való joghoz, a hozzájárulás visszavonása előtti hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül.
2. A Szolgáltatást igénybe vevő kérelmének jogalapja:
a) Adatokhoz való hozzáférés - GDPR 15. cikke
b) Az adatok helyesbítése - GDPR 16. cikke.
c) Az adatok törlése (az úgynevezett elfeledtetéshez való jog) - a GDPR 17. cikke.
(d) Az adatkezelés korlátozása - GDPR 18. cikke.
e) Adattovábbítás - GDPR 20 cikke.
f) Kifogás - GDPR 21 cikke.
g) A hozzájárulás visszavonása - a GDPR 7. cikkének (3) bekezdése.
3. A 2. pontban említett jogok gyakorlása érdekében megfelelő e-mailt lehet küldeni a következő címre: info@mazzonibutor.hu.
4. Ha az Ügyfél a fenti jogok alapján igényt nyújt be, az Adatkezelő vagy teljesíti a kérelmet, vagy megtagadja annak teljesítését haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül. Ha azonban a kérelem összetettsége vagy a kérelmek száma miatt az Adatkezelő nem tud a kérelemnek egy hónapon belül eleget tenni, akkor további két hónapon belül teljesíti a kérelmet úgy, hogy a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül előzetesen tájékoztatja a szolgáltatás igénybevevőjét a határidő tervezett meghosszabbításáról és annak okairól.
5. Ha megállapítást nyer, hogy a személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, az érintett jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóság elnökénél.

§ 5
SÜTIK"

1. AZ Adatkezelő honlapja "sütiket" használ.
2. A sütik telepítése szükséges az Áruház weboldalán nyújtott szolgáltatások megfelelő biztosításához. A sütik a weboldal megfelelő működéséhez szükséges információkat tartalmaznak, és lehetőséget biztosítanak a weboldal látogatásaira vonatkozó általános statisztikák összeállítására is.
3. A weboldal kétféle sütit használ: "munkamenetI" és "állandó".
a) A "munkamenetI" sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyeket az Ügyfél végberendezése a kijelentkezésig (az oldalról való távozásig) tárol.
b) Az "állandó" cookie-kat az Ügyfél végberendezésében a cookie-k paramétereiben meghatározott ideig vagy az Ügyfél általi törlésükig tárolják.
4. A Adatkezelő saját sütiket használ, hogy jobban megértse, hogyan lépnek kapcsolatba a látogatók az oldal tartalmával. A sütik információkat gyűjtenek a weboldal Ügyfél általi használatáról, a weboldal típusáról, amelyről az Ügyfél átirányításra került, a látogatások számáról és az Ügyfél weboldalon tett látogatásának idejéről. Ezek az információk nem rögzítik a szolgáltatás igénybevevőjének konkrét személyes adatait, hanem a weboldal használatára vonatkozó statisztikák összeállítására szolgálnak.
5. A Rendszergazda külső sütiket használ általános és anonim statisztikai adatok gyűjtésére a Google Analytics elemző eszközök segítségével (a külső sütik kezelője: Google Inc., székhelye: USA).
6. Az Ügyfélnek jogában áll eldönteni, hogy a cookie-kat a saját számítógépén tárolja-e, azáltal, hogy előzetesen kiválasztja azokat a böngészőablakában. A sütik használatának lehetőségéről és módjáról részletes információ a szoftver (böngésző) beállításaiban található.

§ 6
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az adatkezelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a feldolgozott személyes adatok védelmének biztosítása érdekében, a védett adatok kockázatainak és kategóriáinak megfelelően, és különösen védi az adatokat a jogosulatlan személyek számára történő nyilvánosságra hozatal, a jogosulatlan személy általi eltulajdonítás, az alkalmazandó jogszabályokat sértő feldolgozás, valamint az adatok megváltoztatása, elvesztése, károsodása vagy megsemmisítése ellen.
2. Az adatkezelő megfelelő technikai intézkedéseket tesz elérhetővé annak megakadályozására, hogy az elektronikus úton küldött személyes adatokat illetéktelen személyek megszerezzék és módosítsák.
3. A jelen Adatvédelmi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a GDPR és a MAGYAR jog egyéb vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. ****